Diensten

AMS bedrijfsjuridisch advies is gespecialiseerd in de navolgende werkgebieden:


contractenrecht

 • opstellen & beoordelen van de meest uiteenlopende handelscontracten, zoals koopcontracten, distributiecontracten
 • opstellen & beoordelen van algemene voorwaarden
 • opstellen & beoordelen van samenwerkingsovereenkomsten
 • opstellen & beoordelen van VOF-contracten en maatschapcontracten
 • advies & begeleiding in betalingsconflicten

fusies en overnames

 • advies & begeleiding bij koop en verkoop van ondernemingen en bij fusies van ondernemingen
 • opstellen & beoordelen van overnamecontracten (aandelen-transacties/ activapassiva- transacties)
 • uitvoeren van due diligence onderzoeken bij koop en verkoop van ondernemingen

arbeidsrecht

 • opstellen en beoordelen van verschillende typen arbeidsovereenkomsten
 • opstellen van personeelsreglementen (internet- en e-mailreglementen, autoleaseregelingen)
 • advies over medezeggenschap en het opstellen van adviesaanvragen
 • advies & begeleiding bij arbeidsgeschillen
 • advies & begeleiding bij reorganisaties

huurrecht

 • opstellen & screenen van huurovereenkomsten bedrijfsruimten
 • advies & begeleiding in huurgeschillen

ondernemingsrecht

 • begeleiding bij oprichting van rechtpersonen
 • opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten
 • opstellen van managementovereenkomsten
 • opstellen van rekeningcourant overeenkomsten

Mocht een vraag of probleem waar u als ondernemer tegenaan loopt buiten mijn werkgebied vallen of raken aan een ander werkgebied (denk aan fiscaal) dan help ik graag bij het vinden van de persoon met de juiste ervaring en expertise.

^naar boven^

Op alle te verrichten werkzaamheden en te verlenen diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. (DOWNLOADEN als pdf)